Siljenje nitnega nihala k nihanju (vsiljevanje, vzbujanje nihanja) … Amplituda zibanja ročaja kuhalnice je majhna!

Resonanca