Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 7. razreda osnovne šole. Tekmuje lahko vsak učenec, ki želi. Tekmovanje izpelje šolska tekmovalna komisija.

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje za javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bi bili sicer vidni le dosežki z državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Tekmovanje je sestavljeno iz praktičnega dela – poskusov, ki jih učenci opravijo kadarkoli do tekmovanja, in iz reševanja teoretičnih nalog na tekmovanju. Vse tekmovalne naloge se vsebinsko navezujejo na poskuse.

Poskusi so objavljeni v razpisu tekmovanja na spletnih straneh DMFA in na teh straneh. Razpis za prihodnje šolsko leto objavimo najkasneje 31. julija.

Datum tekmovanja sovpada z datumom šolskega tekmovanja iz znanja fizike.