POSEBNA PRIPOROČILA ZA KONKRETNE POSKUSE

OBJAVLJENE SO KONČNE VERZIJE POSKUSOV.

PREVESNA GUGALNICA, KOTNA RAZDALJA 4. – 7. razred: potrebovali boste 40 cm dolga ravnila.

KAMNI V KISU, RAZTAPLJANJE APNENCA 1.,2. in 3. razred: naberite kamenčke, ki se razlikujejo po otipu, barvi, strukturi.

Od predlanskega poletja naprej so fotografije, ki v navodilih prikazujejo poskuse, še lepše kot prej. Zdaj jih ne snemamo več s telefoni in drugimi pomožnimi napravami, ampak s čisto pravim fotoaparatom Fujifilm X-T4, ki smo ga dobili po zelo ugodni ceni laughing.

6. IN 7. RAZRED
KOTNA RAZDALJA RJAVENJE PREVETRIMO PLJUČA

Priloga: Kotna razdalja na tabli, navodila za umerjanje palcev, dlani in merilnega traku za poljubno širino odprtine v zaslonki vizirja.

Marijan Prosen: Nekaj o velikem vozu

Poskus RJAVENJE za 6. in 7. razred je nadaljevanje poskusa RJAVENJE ŽELEZNIH ŽEBLJEV za 4. in 5. razred. Tudi 6- in 7-šolke/šolci naj opravijo poskus RJAVENJE ŽELEZNIH ŽEBLJEV.

 

Priloga: Preglednica za vpis izmerjenih vrednosti pri doložanju vitalne kapacitete – (Google sheets)

Priloga: Preglednica za vpis izmerjenih vrednosti pri doložanju vitalne kapacitete – (Excel)

Priloga: Zrak v balonu in pljučih

Del poskusa je tudi vaja iz i-učbenika Biologija založbe Mladinska knjiga.