IZVEDBA TEKMOVANJA

Pričetek tekmovanja lahko premaknete največ za pol ure (nazaj na 10.30 ali naprej na 11.30).

Izvedbo tekmovanja v najnižjih razredih osnovne šole (od 1. do 3. razreda) je potrebno prilagoditi razvojni stopnji učencev. Učenci naj rešujejo naloge tako, kot so sicer navajeni pri pouku. Učencem, ki ne znajo brati oziroma ne znajo brati z razumevanjem, naj nalogo prebere učitelj. Učitelj lahko nalogo prebere večkrat počasi, nikakor pa je ne sme pojasnjevati, povedati z drugim besedami ali dodajati svojih besed. 

Od otrok je težko pričakovati, da bi znali pravilno rešiti nalogo in nato pravilno izpolniti preglednico, predvideno za odgovore. Učitelj lahko da otrokom navodilo, da rešujejo naloge na njim najbolj domač način (lahko z obkroževanjem odgovora v nalogi, barvanjem ustrezne slike, ki predstavlja pravilen odgovor, ipd.). V tem primeru naj učitelj izpolni preglednico tako, kot nakazujejo otrokovi odgovori.

 

NAVODILA, ki jih učitelj pred reševanjem nalog prebere učencem 1. triade

  • Tekmovanje traja 45 minut.
  • V razpredelnico na vrhu NE PIŠI. Na vrh lista napiši svoje ime.
  • Obkroži odgovor, za katerega misliš, da je pravilen. Če obkrožiš več odgovorov, kjer je pravilen en sam, je naloga rešena narobe in ne dobiš točk.
  • Negativnih točk ni.