Statistika 1. razred (2018/19)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 3639
Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 32 (4 tekm.)
Max. možne točke 32
Povprečje doseženih točk 19.25

1. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

2. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

3. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

5. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

6. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

7. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

8. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

9. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

10 . NALOGA

Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako štiri. Torej če je učenec povezal vse štiri elemente zaporedja, je dobil štiri točke, če je povezal tri elemente v pravilni vrstni red, je prejel tri točke in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: PONEDELJEK_B; TOREK_D; SREDA_A; ČETRTEK_C.

11 . NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

12 . NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.