Statistika 2. razred (2018/19)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 2. r 3860
Min. dosežene točke 0 (3 tekm.)
Max. dosežene točke 34 (4 tekm.)
Max. možne točke 34
Povprečje doseženih točk 19.75

 

1. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

2. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

3. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

4. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

5. NALOGA
Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako tri. Torej če je učenec povezal vse tri elemente zaporedja, je dobil tri točke, če je povezal dva elementa v pravilni vrstni red, je prejel dve točki in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: 1_C; 2_A; 3_B.

6. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

7. NALOGA
2 točki pomenita, da je bil odgovor v celoti pravilen, 1 točka pomeni, da je bil odgovor le delno pravilen ter 0 točk, da je bil odgovor napačen.

8. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

9. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

10. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

11. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.