Statistika 2. razred (2019/20)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 3162
Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 31 (3 tekm.)
Max. možne točke 31
Povprečje doseženih točk 17.35
St. odklon doseženih točk 4.76

1. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

2. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

3. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

5. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

6. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

7. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

 

9. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

10. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

11. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

12. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.