Statistika 3. razred (2016/17)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 3133
Min. dosežene točke 4 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 37 (3 tekm.)
Max. možne točke 37
Povprečje doseženih točk 23,21

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)