Statistika 5. razred (2017/18)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 2129
Min. dosežene točke 4 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 41 (2 tekm.)
Max. možne točke 41
Povprečje doseženih točk 24.60

Pravilen odgovor je označen z zeleno barvo.