Statistika 5. razred (2018/19)

Št. tekmovalcev 2405
Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 38 (1 tekm.)
Max. možne točke 40
Povprečje doseženih točk 21.69

1. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

2. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

3. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

5. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

6. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

7. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

8. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

9. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

10. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

11. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

12. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

13. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

14. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.