Statistika 6. razred (2019/20)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 1403
Min. dosežene točke 5 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 38 (2 tekm.)
Max. možne točke 41
Povprečje doseženih točk 22.07
St. odklon doseženih točk 5.20

1. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

2. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

3. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

5. NALOGA

Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako šest. Torej če je učenec povezal vseh šest elementov zaporedja, je dobil šest točk, če je povezal pet elementov v pravilni vrstni red, je prejel pet točk in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: 1-D; 2-B; 3-F; 4-A; 5-C; 6-E.

6. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

7. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

8. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

9. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

10. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

11. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.