Statistika 7. razred (2019/20)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 1404
Min. dosežene točke 9 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 41 (2 tekm.)
Max. možne točke 41
Povprečje doseženih točk 23.78
St. odklon doseženih točk 5.00

1. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

2. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

3. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

5. NALOGA

Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako šest. Torej če je učenec povezal vseh šest elementov zaporedja, je dobil šest točk, če je povezal pet elementov v pravilni vrstni red, je prejel pet točk in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: 1-D; 2-B; 3-F; 4-A; 5-C; 6-E.

6. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

7. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

8. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

9. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

10. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

11. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.