Statistika 5. razred (2016/17)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 2043
Min. dosežene točke 0 (2 tekm.)
Max. dosežene točke 42 (1 tekm.)
Max. možne točke 45
Povprečje doseženih točk 24.63

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)